1. ULUSLARARASI TİCARET KONGRESİ

“Gümrüklerde Dijitalleşme”

Konuşmacı :  Havva Firdevs KÜLÜNK

Yer : Bursa Tümsiad Şubesi

Tarih : 27.10.2018

Saygıdeğer vekilim, kıymetli hazirun hepiniz 5. Uluslararası Ticaret Kongresi’ne Hoşgeldiniz.

Bugün sabahtan beri anlatılan projelerin fikir babası Yönetim Kurulu Başkanımız Nejdet Külünk’tür. Bunların hepsini üreten beni yetiştiren bende çok emeği olan babamı öncelikle Alkışla teşekkür ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Allah başımızdan eksik etmesin bizleride babama laik evlat olmamızı nasip etsin.

Medeniyetimizde ahirete irtihal edenlerimizi hayırlı işlerle yad etmek vardır Bizlerde inançder olarak babalarımızı ve  üyelerimizin göçmüşlerini hayırla yad bu programda ediyoruz.

Üzülerek ifade etmeliyim ki Batı yapıyor biz kullanıyoruz.Taklit etme zekamız bile köreltildi. İşte şimdi önümüzde yeni yeni kavramlar.Blockchain, Endüstri 4.0 ,dijitalleşme, karanlık Fabrikalar ,Yapay Zeka .

İslam dünyasındaki  4 asırlık durağanlık batı ile yarışta nefesimizi kesmiştir. Batı aklı sınırsızlandırarak Tanrı’ya asi kimliği ile aklı putlaştırmış ve onu yegane ölçü kabul etmiştir.

İslam dünyası akıl ve iman gerçeğinde dengeyi kuramamış 4 asır taklidi bir imanla işi geçiştirmiştir. Ne acıdır ki yine bugün burada Batı’nın ürettiği eserin taklitçisi olarak  huzurunuzdayım.

Yapacak bişey yok. Dünyada her yıl dönen ticaret hacmi 45 trilyon dolar. Dönen Ürün miktarı milyarlarca ton. Akıl özellikle egemen üst akıl bu muazzam ekonomik faaliyeti kontrol edecek bir sistem geliştirdi, adına da dijitalleşme dedi.

Gümrük idarelerimiz peşinen diyebilirim ki Kamu kuruluşları içerisinde bu değişime en hızlı adapte olan bir kurumdur.

Öyle ki ithalatta veya ihracatta  ürünün çıkış yerinden itibaren her aşamasında dijital ortamda ürününü takip edebilmektedir bir  mükellef. Artık sağ kulağında telefon yoktur zira herşey online sistem üzerinden takip edilmektedir.

Gümrük idarelerinde sorumlu müdürler anbean Ankara’ya şu bilgileri vermektedir. Örneği x numaralı beyanname kontrol edildi. Dijitalleşmeyi en iyi gümrük idareleri uyguluyor dedik bu bir iddiadır ve şimdi sizlere bitirme projemden “Dijitalleşen Gümrükler” sunumumda hem kamudaki hem özel sektördeki yaşanılan dijital süreci  aktaracağım.

Gümrüklerin  dijitalleştirilmesi sürece tüm dünyada hızlı bir şekilde ilerlerken Ülkemizde bu konuda hızlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir Bu bağlamda elektronik gümrük işlemleri dairesi Mevzuatı düzenleyen birimler ve bilgi işlem dairesi arasında eş zamanlı bir çalışma sürdürülmektedir.

Bu bütünleşmiş çalışmaların sonucunda ülkemiz tam anlamıyla E-Gümrük sistemini kurmaya odaklanmış durumdadır. E-Gümrük işlemlerinin yürütüldüğü ve farklı sistemlerde yapılması gereken güncellemeler ile ilgili raporlama ve yenileme çalışmaları e gümrük işlemleri dairesince hazırlanmakta olup iş akış  sürecine ilişkin dökümanlar ayrıca hazırlanmaktadır.

Bunun akabinde kurulan bilge sistemi ve diğer elektronik sistemlere ilişkin bilgi ve dökümanların oluşturulması ihtiyaç olan durumlarda iş akış şeması eğitim dökümanları hazırlanması personele yönelik ilgili meslek kuruluşu ve yükümlülere yönelik eğitim programları hazırlanması süreci  E-Gümrük süreci kapsamında gerçekleştirilmektedir .

Bu sayede  Gümrük dairelerinde işler daha hızlı bir iş akışı içerisinde gerçekleşirken gümrükte işlem yapmak da bir o kadar kolay hale gelmektedir .

Ve artık Dijitalleşme ile beraber mesai başvuruları online sistem üzerinden alınmaktadır. Bilge sistemi ile dijital gümrük işlemlerinin birlikte yürütüldüğü diğer sistemlerde gerek görevli memur gerekse yükümlü tarafından yapılan  ve yerel olarak telafi edilmeyen hatalar gerektiğinde ilgili birimlerin görüşüne başvurularak bu birimlerce düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Bu sistem üzerinden yükümlü tüm süreci izleyebilmektedir.

Gümrük Müdürlüğü’nün bir diğer önemli görevi ise ilgili bakanlık veya diğer kurumlarca yapılan mevzuat değişikliklerini bilge sistemine aktarmak. Gerek duyulan uyarı mesajlarını koymak veya kaldırmaktır. Bu şekilde hem gümrük müşavirleri  hem de yükümlüler Mevzuatı ve değişiklikleri saniyesi saniyesine takip edebilmektedir.

En basit hali ile tanımlayacak olursak eski kaynakların ve geçmiş verilerin yazılı ortamdan dijital ortama Optik makineleriyle veya belirli bir numara ve karakter içeren  gizli kodlarla gerçekleştirme işlemidir.

Dijitalleştirme operasyonlarından amaçlarından akla gelecek en önemlisi dökümanın istikrarını, entegrasyonunu ve fiziksel özellikleri içeriği ve konunun bütünlüğünü korumak için belgenin kaynağını gelecek yüzyıllara aktarmak için yapılan yazılım işlemidir.

Dijitalleştirmenin gerçekleşme sürecini şu şekilde özetleyebiliriz.

  • Tarama (scanning)
  • İndeksleme / Otomatik Bilgi Çekme (OCR/ICR)
  • Web Üzerinden (Bulut) Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
  • Kurum İçi Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
  • İş Akışı Yönetimi (WorkFlow)
  • Dijital Depolama

Kurumlar, iş süreçlerindeki kağıda dayalı bilgi alışverişlerinde ciddi zaman kayıplarına maruz kalmakta, yaşanan belge ve bilgi kayıpları iç süreçlerdeki dinamiği ortadan kaldırmaktadır

Dijitalleşmenin sağlayacağı , bilgi, deneyim ve yazılım çözümleri ile kurum içi iş akış sistemlerine göre süreçleri belirleyerek iş akışlarınızın sağlıklı ilerlemesini ve takibinin yapılabilmesini sağlayacaktır. Bu sayede kurum içerisinde oluşacak ekstra kağıt gibi israfı ortadan kaldıracak, verilerin dijital platformda onay mekanizmalarına göre dolaşmasını sağlayacaktır.

 

Gümrük idareleri gümrük işlemleri hakkında bilgileri çeşitli yöntemler kullanarak yayınlamaktadır. Bu  yöntemlerden biri olarak internet teknolojisinin kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır.

Gümrüklerde kullanılan Tek Pencere sistemi, Konteyner Liman Takip Sistemi bize neler kazandırdı, Devlete ve Özel Sektöre ?

Tek pencere sistemi sayesinde belgeler gümrük idaresi belge veren kurumlar  ve Ticaret erbabı tarafından sistemden görülebilmesi.

Daha önce Gümrük memurunca belge üzerine yazılarak yapılan düşümler sistem tarafından yapılabilmekte ve kalan miktar gümrük İdaresi belge veren kurumlar ve Ticaret erbabı tarafından görülebilmesi.

Yapılan her bir işlemin  tarih ve saat ile sorgulanabilmesi mümkün hale gelmiş olup Ticaret erbabına hiç bir külfet getirmeden gümrük işlemlerinde kullanılan belgelerin hızlı ve etkin bir şekilde kontrol ve takibi ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilebilmesi sağlanmıştır. Zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmıştır, en büyük tek pencere sisteminin  ülkemize katkısı Tabii ki zamanın ve kaynak . Tek pencere sistemi sayesinde Ticaret erbabı gümrük işlemlerinde gereken belgeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvurularını ofislerinden yapıp sonuçlarını aynı şekilde takip edebilme olanağına kavuşmuştur.

Ayrıca sistem aracılığıyla düzenlenen  belgelere hızlıca ulaşabilmekte ve belgenin kağıt ortamında düzenlenip gönderilmesi beklenmeden gümrük işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İnsan hataları ortadan kaldırılarak kontrollerin etkinliği artırılmıştır. Sistemin en büyük şirketleri ülkemize katkısı, insan hatasının ortadan kaldırılması gümrüklerde de biz bunu çok yaşıyoruz. hata yapsak  bile Evrim yazılım mesela bizi uyarıyor.Burada hata yaptın şuraya git bu kutucuğu doldur gibi…

Bu sistem ile birlikte başvurular  ve belgeler süratli bir şekilde elektronik ortama aktarılmaktadır. Sistem sayesinde İthalat ve ihracat başvuruları için gerekli olan belgeleri tek bir noktadan sunmaktadır. Yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde ilgili tarafından sunulan bu bilgiler dış ticaret işlemindeki konular arasında elektronik olarak paylaşılmaktadır.

Bahsetmek istediğim diğer bir konu ; Dijital ortamda konteyner Liman takip sistemi

Dijital ortama aktarılan  konteyner Liman takip sistemi işleme başlamasıyla Türkiye’ye giriş sağlayan mal ve hizmetlerin limana girişinden ayrılışına  kadar Liman yönetim birimi tarafından sağlanan bütün operasyonel işlemleri ilgili gümrük dairesince dijital ortamda izlenmesi.

Tüm dünya gümrüklerinde  elektronik ve mobile dönüşüm süreçlerinde çok hızlı bir şekilde yol alınırken ülkemizde bu konuda önemli atılımlar gerçekleştirilmektedir. Merkezden taşraya kadar, hava, demir yolu, deniz ve kara gümrük sınır kapıları ve tüm gümrük müdürlükleri ile dijital gümrükler sistemine entegre olarak modern bir sistem ile devam edilebilir hizmet felsefesi ile son teknolojiyi sürekli takip ederek ciddi bir sistem kurulmuş, günden güne de yenilenmeye devam etmektedir.

Dijital bir süreç elektronik gümrük idaresi için bir devrim niteliği taşımaktadır. Önümüzdeki devir hiçbir şekilde gümrüğe gitmeden süreci yönetmeyi öngörmektedir. Bu bağlamda dünyayı izleyerek entegre olabilmeyi başarmamız gerekmektedir.

Tüm tebligatlar artık KEP adresi üzerinden elektronik ortama aktarıldığından anında bilgi olarak iletiliyor. Elektronik gümrük işlemleri günden güne kendini geliştirmektedir beyannameler çok hızlı bir şekilde elektronik olarak üretilmektedir. Tek pencerede merkez olan elektronik evraklardır. Sözü edilen bu proje gümrük beyannamesi ile ilgili bütün evrakları toplayarak ilgili birimler ile paylaşmaktır. Aynı zamanda güvenlik seviyesi çok yüksektir. Üst düzey şifreleme yöntemleri ile usulsüz kullanımlara kapatılmıştır.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi doğrultusunda 500 milyar dolar ihracat ve 1 trilyon doların üstünde dış ticaret hacmine ulaşma hedefi ile gümrüklerin mevcut fiziki ve teknik kapasiteleri geliştirilmeye devam edilmektedir.