AB Sıcak Yassı ürünleri ithalatına karşı Türkiye’ye Anti-damping soruşturması açtı

AB Resmî Gazetesinde bugün yayımlanan bildirime göre; AB tarafından 14 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Sıcak Yassı ürünleri
ithalatına karşı Türkiye aleyhine bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.
Yayımlanan bildirimde; EUROFER tarafından 31 Mart tarihinde bir şikayet alındığı ve soruşturmaya konu ürünlerin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC code 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC code 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC code 7226 19 10 90), 7226 91 91 ve 7226 91 99 GTİP’leri altında yer alabileceği ifade edilmektedir.
EUROFER şikayetinde, 2016 yılından bu yana AB endüstrisinde bir zararın var olduğunu, 3.000 civarı çalışanın işlerini
kaybettiğini; bahse konu ürünlerde Türkiye’den yapılan ithalatta %4 ile %8 oranlarında değişen damping olduğunu iddia
etmekteydi.
Damping soruşturma dönemi 2019 olarak belirlenmiştir ancak zarar iddiası 2016’dan bu yana incelenecektir. Söz konusu
soruşturmada görüş bildirmek isteyen tarafların 37 gün içinde Komisyon’a başvurmaları gerekmektedir. Öte yandan dinleme toplantısı talebi olan tarafların bu isteklerini 15 gün içinde Komisyon’a bildirmeleri gerekmektedir. Soruşturmanın Haziran 2021 tarihine kadar tamamlaması öngörülmektedir.

İnanç Lojistik olarak,

– Türkiye’nin Tüm gümrük noktalarından gümrük Müşavirlik Hizmeti Verilir,

– Deniz, Hava ve Kara Nakliye taşımacılık işleriniz yapılır,

– Sigorta Acenteliğimiz ile Tüm Sigorta işleriniz yapılır,

– Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik danışmanlık hizmeti verilir.

Bu yazı için yorumlar kapalı.